Jessie ställer till det

Raspi_Colour_R

Ett år har gått och det är dags för uppdaterade instruktioner, se inlägget Jessie är förlåten.

Häromdagen la mitt SD-kort av i spegeln och den vägrade att starta som den skulle. Sådant händer men då är det bara att installera om, heller hur? Fel. Senaste versionen av Raspbian, Jessie, har ingen Chromium och därför måste man byta webbläsare. Här kommer lite uppdaterade instruktioner för hur jag gjorde.

Installera Raspbian enligt instruktionerna på http://www.raspberrypi.org/. Efter grundinstallationen loggar du in, kör raspi-config och ställer in att den ska starta till Desktop, inloggad som Pi. Passa även på att ställa in rätt inställningar för tidszon, tangentbord mm.

För att allt runt spegeln ska fungera behövs det lite anpassningar och kompletteringar:

1. Installera resterande programvara

sudo apt-get update && apt-get upgrade -y
sudo apt-get install apache2 apache2-doc apache2-utils
sudo apt-get install libapache2-mod-php5 php5 php-pear php5-xcache
sudo apt-get install epiphany-browser
sudo apt-get install xautomation

2. Vrid på skärmen. En spegel har man oftast på högkant, därför måste vi vrida bilden 90 grader. Editera /boot/config.txt och lägg till

gpu_mem=128
display_rotate=1

Avkommentera även raden med hdmi_force_hotplug=1.

3. Editera /home/pi/.config/lxsession/LXDE-pi/autostart och se till att den innehåller

@lxpanel --profile LXDE-pi
@pcmanfm --desktop --profile LXDE-pi
# @xscreensaver -no-splash
@xset s off
@xset -dpms
@xset s noblank
@epiphany-browser http://mirror01
@xte 'sleep 60' 'key F11' -x:0

Epiphany har inget äkta kiosk-läge men med hjälp av xte (ingår i xautomation) skickar jag F11 till den efter en minut vilket sätter den i fullskärm vilket är nästan samma sak. Som du ser har jag döpt min paj till mirror01, har du ett fiffigare namn skriver du in det.

Vädertjänsten, openweathermap.org, har också börjat ställa krav på att man har ett konto för att man ska få hämta väder. Det är fortfarande gratis (om man inte vill hämta ofta) men man behöver en API-nyckel. Den lägger man in i config.js enligt:

// Weather
var weatherParams = {
    'q':'Forshaga,Sweden',
    'units':'metric',
    'lang':lang,
    'cnt':'6',
    'APPID':'DinAPI-Nyckel'
};

Nu ska det bara vara att starta om så ska den visa upp startsidan (om det finns någon) i fullskärm, roterad 90 grader.

Share