Jessie är förlåten

Raspi_Colour_RDet börjar kännas som en årlig tradition… SD-kortet i spegeln la av igen och är nu utbytt mot ett nytt. Det gav mig ett bra tillfälle att uppdatera till senaste versionen av Raspian Jessie, nu med PIXEL som skrivbordsmiljö. Där ingår Chromium! Dags att uppdatera instruktionerna igen…

Installera Raspbian enligt instruktionerna på http://www.raspberrypi.org/. Efter grundinstallationen loggar du in, kör raspi-config och ställer in att den ska starta till Desktop, inloggad som Pi. Passa även på att ställa in rätt inställningar för tidszon, tangentbord mm.

För att allt runt spegeln ska fungera behövs det lite anpassningar och kompletteringar:

1. Installera resterande programvara

sudo apt-get update && apt-get upgrade -y
sudo apt-get install apache2 apache2-doc
sudo apt-get install php5 php-pear php5-xcache
sudo apt-get install unclutter

2. Vrid på skärmen. En spegel har man oftast på högkant, därför måste vi vrida bilden 90 grader. Editera /boot/config.txt och lägg till

gpu_mem=128
display_rotate=1

Avkommentera även raden med hdmi_force_hotplug=1.

3. Editera /home/pi/.config/lxsession/LXDE-pi/autostart och se till att den innehåller

@lxpanel --profile LXDE-pi
@pcmanfm --desktop --profile LXDE-pi
# @xscreensaver -no-splash
# @point-rpi
@xset s off
@xset -dpms
@xset s noblank
@chromium-browser --noerrdialogs --incognito --kiosk http://mirror01

Som du ser har jag döpt min paj till mirror01, har du ett fiffigare namn skriver du in det.

Nu ska det bara vara att starta om så ska den visa upp startsidan (om det finns någon) i fullskärm, roterad 90 grader.

Själva webben kan du ladda hem här: MagicMirror. Du behöver modifiera filen js/config.js med egna uppgifter för väder och kalender, du hittar mer information om vad som ska in i tidigare inlägg. Eller så hoppar du över alltihop och skaffar ett konto på DAKboard!

Share