Python 3

I Rasperrby Pi OS Buster installeras både Python 2 och Python 3 men Python 2 är default. Jag vill köra trean som standard vilket kräver lite pill.

sudo update-alternatives --install /usr/bin/python python /usr/bin/python2.7 1
sudo update-alternatives --install /usr/bin/python python /usr/bin/python3.7 2

Verifiera att rätt version används med

python --version

Om det inte är trean som körs kan man tvinga vilken version man vill använda med

sudo update-alternatives --config python

Allt är inte förinstallerat för python3 så man får lägga till lite.

sudo apt install python3-rpi.gpio
Share