Logrotation

För att inte loggarna från loggarna ska växa sig för stora är det bra att slå på logrotation. Ska en fil som heter aqua i /etc/logrotate.d med följande innehåll:

/var/log/aqua-*.log {
	daily
	missingok
	rotate 14
	compress
	delaycompress
	notifempty
	create 640 root adm
	sharedscripts
}

Share