Baka paj

Raspi_Colour_RDet har hänt lite med Raspbian som ändrar uppsättningen, nya instruktioner finns här: Jessie ställer till det

Uppsättningen av en Raspberry Pi för den magiska spegeln är ganska enkel. Installera Raspbian enligt instruktionerna på http://www.raspberrypi.org/. Efter grundinstallationen loggar du in, kör raspi-config och ställer in att den ska starta till Desktop. Passa även på att ställa in rätt inställningar för tidszon, tangentbord mm.

För att allt runt spegeln ska fungera behövs det lite anpassningar och kompletteringar:

1. Installera resterande programvara

sudo apt-get update && apt-get upgrade -y
sudo apt-get install apache2 apache2-doc apache2-utils
sudo apt-get install libapache2-mod-php5 php5 php-pear php5-xcache
sudo apt-get install chromium x11-xserver-utils unclutter

2. Vrid på skärmen. En spegel har man oftast på högkant, därför måste vi vrida bilden 90 grader. Editera /boot/config.txt och lägg till

gpu_mem=128
display_rotate=1

Avkommentera även raden med hdmi_force_hotplug=1.

3. Editera /etc/xdg/lxsession/LXDE-pi/autostart och se till att den innehåller

@lxpanel --profile LXDE-pi
@pcmanfm --desktop --profile LXDE-pi
# @xscreensaver -no-splash
@xset s off
@xset -dpms
@xset s noblank
@chromium --kiosk --incognito http://mirror01

Som du ser har jag döpt min paj till mirror01, har du ett fiffigare namn skriver du in det.

Nu ska det bara vara att starta om så ska den visa upp startsidan (om det finns någon) i fullskärm, roterad 90 grader.

 

Share