Nyheter och väder

vaderJag hämtar väderdata, både aktuella värden och prognos, från OpenWeatherMap. Det är en öppen tjänst med ett bra API som kan leverera JSON direkt. Kombinerat med Erik Flowers Weather Icons kan man skapa sig en riktigt prydlig väderhörna på sin spegel.

Lokala nyheter var däremot lite svårare att hitta färdiga i JSON så där fick det bli ett till litet PHP-hack för att läsa in ett RSS-flöde i XML och skicka det vidare som JSON.

$xml = file_get_contents($_GET['url']);
$xml = str_replace(array("\n", "\r", "\t"), '', $xml);
$xml = trim(str_replace('"', "'", $xml));
$simpleXml = simplexml_load_string($xml);
header('Content-Type: application/json');
echo json_encode($simpleXml);

Samma konvertering används för att få ett citat varje dag till själens fromma.

Share