Temperatur #2

Skärmklipp

Det som kan mätas ska loggas, därför har jag installerat MRTG på akvariets Raspberry Pi. Med hjälp av följande mrtg.cfg:

######################################################################
# Multi Router Traffic Grapher -- Sample Configuration File
######################################################################
# This file is for use with mrtg-2.5.4c

# Global configuration
WorkDir: /var/www/mrtg
WriteExpires: Yes
RunAsDaemon: Yes
Interval: 5

Title[^]: Temperaturstatistik for 

Title[kar1]: kar 1
PageTop[kar1]: <h1>Temperaturen i kar 1</h1>
Target[kar1]: `/usr/local/bin/aquacontrol/mrtg.py`
MaxBytes[kar1]: 4000
Options[kar1]: growright,gauge,expscale
Factor[kar1]: 0.01
YLegend[kar1]: Temperatur
YTicsFactor[kar1]: 0.01
ShortLegend[kar1]: C
Legend1[kar1]: Temperatur i grader celcius
Legend2[kar1]: 
Legend3[kar1]: Maximal 5 Minute Incoming Traffic
Legend4[kar1]: Maximal 5 Minute Outgoing Traffic
LegendI[kar1]: &nbsp;Temp:
LegendO[kar1]: 

och ett litet pythonskript:

#!/usr/bin/python
from time import strftime

tfile = open("/sys/bus/w1/devices/28-0000065bd235/w1_slave", 'r')
text = tfile.read()
tfile.close()

secondline = text.split("\n")[1]
temperaturedata = secondline.split(" ")[9]
temperature = float(temperaturedata[2:])
temperature = int(temperature / 10)

print(str(temperature))
print("0")
print(strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S"))
print("Temperatur i kar 1")

loggas temperaturen och visas upp i fina grafer för senaste dygnet, veckan, månaden och året.

Share