Nattlig omstart

Om man programmerar så dåligt som jag gör blir det lätt minnesläckor och annat som med tiden får pajen att stanna. Jag brukar lösa det genom att schemalägga en nattlig omstart. Kör

sudo crontab -e

och lägg in

0 4 * * * /sbin/shutdown -r now

sist så startar den om klockan fyra varje natt.

Share