Timelaps – att ta bilderna

Jag har ett litet timelaps-projekt på gång och för att dokumentera upp vad jag gör blir det som vanligt några inlägg här. Jag utgår från en Raspberry Pi 3 B+ med originalkameran och en USB-hårddisk. Pajen är som vanligt installerad med Raspberry Stretch Lite på det vanliga sättet. Den här gången slår jag inte på 1-wire men aktiverar däremot kameran i raspi-config.

Min USB-disk är formaterad med NTFS så jag installerar skriv-stödet för det med

sudo apt-get install ntfs-3g

Kommandot

sudo blkid

berättar att min disk har UUID 600CAA0B0CA9DC72. Jag skapar en katalog med

sudo mkdir /mnt/usbdisk

och lägger till raden

UUID=600CAA0B0CA9DC72 /mnt/usbdisk ntfs defaults,auto,umask=000,users,rw,nofail 0 0

i /etc/fstab. Man får förstås ändra UUID och filssystemtyp (ntfs) till det man själv har. Starta om så ska disken vara monterad i /mnt/usbdisk.

Jag har räknat ut att jag behöver ta en bild var 28:e sekund för att den färdiga filmen ska bli lagom lång. Min uppsättning tar en bild var 6:e sekund med standardparametrarna och jag har därför lagt in en paus på 22 sekunder mellan varje bildtagning. Det går att ta bilder fortare om man ställer in diverse parametrar själv istället för att låta programmet prova sig fram men jag har inte bråttom…

#!/bin/bash

while [ 1 ]
do
    DATE=$(date +"%Y-%m-%d_%H%M%S")
    raspistill -w 1920 -h 1080 -o /mnt/usbdisk/$DATE.jpg
    sleep 22
done

Då jag vill spara lite disk har jag begränsat bilderna till HD-upplösning, 1920 x 1080 som också blir den färdiga upplösningen på filmen. Det går att låta raspistill döpa filerna med tidsstämpel men inte så flexibelt, därför skapar jag mitt eget filnamn. Skriptet har jag kallat /home/pi/timelaps.sh och har gjort det körbart med

chmod +x /home/pi/timelaps.sh

För att det ska starta automatiskt vid omstart har jag editerat crontab för pi med kommandot

crontab -e

och lagt till raden

@reboot /home/pi/timelaps.sh

sist.

Jag vill kunna komma åt bilderna och kontrollera så att de tas som de ska från min vanliga Windows-dator. Därför delar jag ut katalogen via Samba/CIFS. Först måste lite installeras:

sudo apt-get install samba samba-common-bin smbclient cifs-utils

Sedan lägger jag till

[usbdisk]
    path = /mnt/usbdisk
    read only = no
    public = yes
    writeable = yes

sist i /etc/samba/smb.conf för att kunna nå katalogen med bilderna över nätet. Nu har jag en uppsättning som startar automatiskt och tar en bild i rätt upplösning var 28:e sekund så fort man slår på strömmen. Nästa steg blir att skapa en film av det hela men först ska alla bilder tas. Det blir i slutet på månaden, fortsättning följer efter det…

Share