Timelaps – att skapa filmen

I helgen togs det ett stort antal bilder, nu är det dags att skapa filmen. Bilderna har jag lagt på ett NAS och jag jobbar från en virtuell Linux-maskin så jag hittat bäst verktyg till den plattformen. För att komma åt NASet från Linux-maskinen och kunna hantera bilder har jag installerat ett par paket:

apt-get install cifs-utils imagemagick mencoder

Nu kan jag montera den utdelade katalogen på NASet på min Linux-burk:

mount -t cifs //IP-ADRESS/Timelaps /mnt/extern/ -o username=ANVÄNDARNAMN,password=LÖSENORD,domain=DOMÄN,vers=1.0

Jag vill ha en snygg tidsstämpling uppe i hörnet på filmen så med detta lilla script lägger jag in tiden bilden togs baserat på EXIF-informationen i den. Jag har döpt mina kataloger lite knöligt, gör inte det. De modifierade filerna skrivs till en egen katalog för att lämna originalen orörda.

#!/bin/bash

cd "/mnt/extern/2019-06-26 -- 2019-06-30/use/"
for file in *.jpg ; do
        echo $file
        convert "$file" -pointsize 72 -fill white -annotate +100+100 %[exif:DateTimeOriginal] "/mnt/extern/2019-06-26 -- 2019-06-30/modified/${file}" 
done
cd

Gör skriptet körbart och starta det:

chmod +x timeanddate.sh
./timeanddate.sh

När det har kört klart – vilket tar ett tag – är det ”bara” att skapa själva filmen:

ls /mnt/extern/2019-06-26\ --\ 2019-06-30/modified/*.jpg > /mnt/extern/2019-06-26\ --\ 2019-06-30/video/lista.txt
mencoder -nosound -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:aspect=16/9:vbitrate=8000000 -vf scale=1920:1080 -o /mnt/extern/2019-06-26\ --\ 2019-06-30/video/timelapse.avi -mf type=jpeg:fps=24 mf://@/mnt/extern/2019-06-26\ --\ 2019-06-30/video/lista.txt

Share